Yeni Yapı Kullanım Sınıfları

Yeni Yapı Kullanım Sınıfları!

Hükümet, 21 Temmuz 2020’de, Kullanım Sınıfları Düzeni’nde yapılan köklü değişiklikler de dahil olmak üzere beş ayrı planlama mevzuatı açıkladı.

Yeni düzenleme ile birlikte daha önce kullanımda olmayan iki yeni imar izni sınıfı olan E ve F sınıfları uygulamaya giriyor.

E Sınıfı daha önce çeşitli sınıflarda olan birtakım kullanımları tek sınıfta topluyor. Örneğin; mağazalar, profesyonel hizmetler ve restoranlar (daha önce A Sınıfı olan), ofisler ve endüstriyel alanlar (önceden B Sınıfındaydı), klinikler, sağlık merkezleri ve kreşler (eski adıyla D1 Sınıfı) eğlence veya spor salonları (önceden D2’de).

Konut dışı kurumlar, örneğin okullar ve müzeler, öğrenim amaçlı işyerleri ise yeni Sınıf F.1’e dahil ediliyor. Sınıf F.2, yerel topluluk mekanları olarak sınıflandırılıyor ve toplanma salonları ve dinlenme alanlarını, aynı zamanda temel ürünleri satan küçük perakende mağazalarını da içeriyor (önceden Sınıf A idi).

Mekanların nasıl kullanılacağı konusunda daha fazla esneklik sağlamak ve buna göre büyümeyi teşvik etmek için tasarlanan bu yeni sistem: ”Aynı kullanım sınıfı içinde yapılacak bir değişiklik, geliştirme değildir” diyor ve ve bu nedenle yeni sistem, aynı sınıfa dahil olan bir kullanım şeklinden bir diğerine geçmenin imar izni gerektirmeyeceğini belirtiyor. Bununla birlikte, kullanımdaki herhangi bir değişiklikten kaynaklanan operasyonel işler için, (Dış cepheye yerleşecek bir baca sistemi ya da havalandırma sistemleri gibi) imar izni gerekecek. Aynı şekilde kullanımdaki değişikliği engelleyen diğer kısıtlamalar, örneğin herhangi bir işletme veya arazinin kullanımını tanımlayan kira sözleşmesi (lease) gibi diğer yasal anlaşmalar dikkate alınacağı için bu konularda da planlama izni yine gerekli olabilecek.

    X
    X