Market Dizayn

Market Tasarımı ile Fark Yaratın

Marketler, insanların gündelik ya da düzenli ihtiyaçlarını karşılamak için gıda malzemeleri başta olmak üzere çeşitli ürünlerin satıldığı kuruluşlardır. Ulusal ve küresel pazarda her geçen gün daha fazla hissedilen rekabet, marketlerde de köklü değişikliklerin yaşanmasına neden oluyor.

Günümüzde geleneksel marketçilik anlayışı, yerini yenilikçi yaklaşımlara bırakıyor. Yeni dünyaya uyum sağlayabilmek ve rakipler arasından farklılaşarak var olabilmek için marketlerin benimsedikleri pek çok yöntem bulunuyor. Market tasarımı da bu yöntemler arasında yer alıyor.

Tasarım, günümüz dünyasında hem işletmelerin hem de müşterilerin en çok dikkat ettikleri hususlardan biri. Görselliğin giderek daha fazla önem kazanmaya başlaması, insanların market seçimlerinde estetikliği de göz önünde bulundurması, tasarıma daha fazla zaman ve bütçe ayrılmasını zorunlu kılıyor.

Ancak burada bahsedilen tasarımın, geleneksel dönemlerde olduğu gibi market sahibinin göz zevkine göre ayarlanmış bir tasarım olmadığının da bilinmesi gerekiyor. Tamamen profesyonel bir iş kolu haline gelen market tasarımı, istenilen sonuçların elde edilebilmesi adına büyük önem taşıyor.

Market Tasarımı İçin 6 Tasarım İlkesi

Tasarım kavramı, farklı iş alanlarında farklı biçimlerde tanımlanıyor. Tasarımda başarıyı yakalayabilmek için üzerinde durulan çok sayıda ilke bulunuyor. Bu ilkelerden önde gelen 6 tanesini şu şekilde sıralamak mümkün:

  • Denge: Tasarımın temel ilkelerinden biri olan denge; nesnelerin, renklerin, dokuların ya da boşlukların birbirleriyle dengeli olacak şekilde yerleştirilmesini ifade ediyor. Tasarım için kullanılacak objelerin dengesiz dağılımı, göz yorgunluğu başta olmak üzere çeşitli olumsuzluklar yaratıyor. Bu da doğrudan müşteri memnuniyetini etkiliyor.
  • Ritim: Market tasarımı ya da daha farklı mimari tasarımlarda kullanılan çeşitli örüntüler, nesneler ya da objeler bulunuyor. Kullanılan tüm bu unsurların birbiriyle uyum içerisinde tekrar edilmesi ise ritim olarak adlandırılıyor. Tasarımdaki ritim ile şiirdeki kafiye büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Ritim, tasarıma bakanlarda iç ferahlığı ve huzur sağlıyor.
  • Uyum: Tasarımın önde gelen ilkelerinden biri olan uyum, normalde her biri birbirinden ayrı olan objelerin ya da tasarım unsurlarının, uyumlu olarak bir araya getirilmesini ve bir bütünü temsil etmesini ifade ediyor. Tek tek pek de bir anlamı olmayan yüzlere tuğlanın birleştirilerek duvar haline getirilmesi, uyuma örnek olarak gösterilebilir. Uyum ve bütünlüğün olmadığı tasarımlar, mekânda bulunanlar için rahatsızlık kaynağına dönüşebiliyor.
  • Kontrast: Kontrast, tasarımda uygulanması ve başarı elde edilmesi en zor ilkeler arasında yer alıyor. Tasarımda yer alacak tüm unsurların farklılıklarının ön plana çıkarılması ama aynı zamanda daha önce bahsedilen uyumun da bozulmaması için kombinasyonların geliştirilmesi kontrast olarak adlandırılıyor. Tasarımlarda doğru kontrasta ulaşmak, tasarımda başarının da belirleyicisi oluyor.
  • Vurgu: Tasarımda vurgu, dikkat çekilmesi gereken noktaların ön plana çıkarılması anlamına geliyor. Tüm tasarım içerisinde farklılaşan ve insanlara gösterilmek istenilen alanlar, bu alanda oluşturulacak vurgular ile sağlanabiliyor.
  • Sadelik: Marketler ya da farklı iş kolları için tasarım yapılırken, sadeliğin gözden kaçırılmaması gerekiyor. Karmaşık tasarımlar ya da tasarımda daha fazla obje kullanmak, estetikliğin gözden kaçırılmasına ve göz yorucu bir tasarımın ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Sadelik ilkesi; düz bir tasarımı değil, tasarımda ölçülü olmayı ifade ediyor. Tasarımda gereğinden fazla kullanılan her obje ya da atılacak her adım, sadeliğin ihlal edilmesine yol açıyor.

Market Tasarımına Mimari Dokunuş

Tasarım artık göz zevkine göre yapılabilecek bir işlem olmaktan çıktı ve yalnızca profesyonel düşünce ile uygulamaların neticesinde başarı sağlanabilecek bir alan haline geldi. Profesyonel tasarım hizmeti alabilmek için Edita Mimarlık ile irtibata geçebilirsiniz. Her mimarlık firmasından da aynı ölçüde kaliteli iş beklemek mümkün değil. Bu yüzden de mimarlık firması seçiminde hassas davranmak önem arz ediyor. Kaliteli mimarların yer aldığı Edita Mimarlıktan alınacak market tasarımı hizmeti ile rakip marketlerin önüne geçebilmek ve tasarımda fark yaratabilmek gayet mümkün. Mimarlık firması seçerken doğru karar verebilmek adına portföy önemli bir yer tutuyor. Firmanın ya da firma içerisinde yer alan mimarların daha önce yapmış oldukları işleri incelemek, hizmet alınması düşünülen firma hakkında bilgi sahibi olabilmeyi sağlıyor. Market tasarımı genelde bir kez yapılan bir iş olduğu için iyi araştırma yapılması ve doğru firma seçilmesi gerekiyor. Edita Mimarlık olarak market tasarımı konusundaki ihtiyaçlarınızı, bütçeniz dahilinde hayata geçiriyor ve işlevsel dokunuşlarla iş yerinizde yüksek verimlilik sağlıyoruz.

    X
    X