İşletme Ruhsatı Başvuruları

Başvuru Ücretleri

2022 yılı boyunca tüm İşletme Ruhsat başvuruları sadece £499’dur.

Belediye başvuru harcı ve
yerel gazete de resmi ilan ücreti hariçtir.

Başvuru sahibi işletmenin çizimini temin etmelidir.
İşletme planının NARTS tarafından hazırlanması durumunda yol ve çizim ücreti talep edilir.

%100 Garantili İşletme Ruhsatı Başvuruları

2003’den 2006’ya kadar ruhsatlandırma konusunda Pozitif Eğitim ve Danışmanlık olarak hizmet veren Mahir Kılıç, 2006 yılından bu yana İngiltere, Galler ve İskoçya’da bulunan binlerce işletmenin ruhsatını NARTS çatısı altında başarıyla sonuçlandırmıştır. Tüm ruhsat başvuruları ve ruhsatla ilgili sorunlarınızda NARTS’ı 020 7241 3636‘dan arayabilirsiniz.

İngiltere ve Galler’de aşağıdaki ticari aktiviteleri gerçekleştirebilmek  için ‘Premises Licence‘ yani İşletme Ruhsatı almak gerekir.

 1. Alkol satışı;
 2. Kulüplerde alkol verilmesi;
 3. Halka açık eğlence tertip edilmesi;
 4. Şov ve oyunların sahneye konulması;
 5. Film gösterimleri;
 6. Açık ve kapalı alan etkinliklerinin tertip edilmesi;
 7. Kapalı alan spor etkinliklerinin (boks ve güreş gibi) tertip  edilmesi;
 8. Canlı ya da kayıttan müzik çalınması ve dans etkinliği tertip  edilmesi ve
 9. Gece 23:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında sıcak yiyecek ve/veya içecek satışı.

Yukarıdaki ticari aktivitelerden bir ya da birden fazlasını gerçekleştirmek isteyen kişi ya da kurumlar, 2003 Ruhsatlandırma Yasası gereğince 4 amaca uygun İşletme Operasyon planı hazırlamak zorundadırlar.

Ruhsatlandırmanın amaçları nelerdir?

Kamu güvenliğini korumak
Çocukları zararlı etkilerden korumak
Suçların ve asayiş bozuklukların önüne geçmek
Kamuya rahatsızlık verilmemesini sağlamak

Bir iş yerinin dört ruhsatlandırma amacını nasıl karşılayacağına  ilişkin ayrıntılı bir açıklamadan öte, iş yerinin toplumun önceliklerine nasıl katkıda bulunabileceği konusunda bir programının olmasıda gerekir. İlgilenebilecek özel konular arasında çocukları koruma; daha  güvenli ve daha temiz bir çevreye katkıda bulunma ve işletmelerin  içinde ya da civarında gürültü seviyesinin izlenmesi bulunmaktadır.  Bu tedbirlere katkıda bulunmak, iş yerinin bölge halkına karşı  sorumlu ve ilgili bir yaklaşım benimsediğini göstermiş olacaktır.

Bu nedenle NARTS tarafından yapılan İşletme Ruhsatı başvuruları her işletme için farklı hazırlanır.  (Yukarı git)

Ruhsatlandırılmış işletmelerde çocukların durumu

A. 2003 Ruhsatlandırma Yasası’nın (Licensing Act 2003) hükümlerine  göre, aksini söylemedikçe 18 yaşın altındaki herkes çocuktur.

Eğer  herhangi bir ruhsat kısıtlaması yoksa, ruhsat sahipleri ya da tayin  ettikleri işletmeciler normal koşullarda işletmelerine çocuk alınıp  alınmamasına kendileri karar verebilirler. Bununla birlikte, yerinde bir  itiraz almamız durumunda, eğer çocukları fiziksel, ahlaki ve  psikolojik zararlardan korumak için gerekliyse onların işletmeye  girmelerini yasaklayan bir kısıtlama getirebiliriz. Çocukların  işletmelere girişlerine sınırlama getiren koşullar koyulmasını  gerektiren durumlar kapsamında;

yaşı tutmayan insanlara alkol hizmeti verilmesi suçunun  işlenmesi;
yaşı tutmayan insanların içki içtiklerinin kanıtlanması;
uyuşturucu kullanımının ya da satışının olduğunun  kanıtlanması;
kumar oynanması;
sık sık yetişkinlere dönük ya da cinsel içerikli eğlencelerin  düzenlenmesi ve
tek ve ana amacın sarhoş edilmek için içki sunulması halleri yer almaktadır.

B. Çocukların girişini sınırlayan ruhsat koşulları arasında şunlar  olabilir:

çocukların giremeyeceği saatlerde kısıtlamalar;
18 yaşın altındaki insanlar için yaş kısıtlamaları;
Bazı özel etkinliklerin yapıldığı işletmelere ya da işletmelerin  bir bölümüne çocukların girmesinin yasaklanması;
tüm çocukların bir yetişkinin refakatine gerek duymaları;
ruhsat alınmasını gerektiren bir etkinliğin olması durumunda  18 yaşının altındakilerin işletmeye girmelerinin yasaklanması;
Kendi yaşlarından daha büyükler için gösterilme sertifikası olan bir filmin (Britanya Film Sınıflandırmaları Kurulu’na (British Board  of Film Classification) göre) oynatıldığı durumlarda çocukların  girişinin yasaklanması ve ruhsat verilmiş işletmelerde olması olası bir çok çocuk için  personel arasında eğitimli yetişkin bir üyenin bulundurulması  zorunluluğu.

C. Eğer bir ruhsat sahibi çocukların işletmesine girmesine izin vermek istemiyorsa, çocukların içeri girmesini temin edecek hiçbir koşul koyamayız.
(Yukarı git)

Kumarhaneler ve bingo klüpleri

2003 Ruhsatlandırma Yasası (The Licensing Act 2003) kumarhane  ve bingo klüplerindeki etkinlikleri kapsamaktadır. Bu, 1968 Oyun  Yasası (1968 Gaming Act) ya da diğer yeni Oyun Yasalarını  etkilememektedir. (Yukarı git)

Spor alanları

Spor Alanları Güvenliği Yasası (Safety at Sports Ground Act)  uygulanan işletmelerde, güvenlik sertifikasının uygulandığı saatlerde  güvenlik işletmenin izin verdiği etkinliklerden ya da oluşturduğu  koşullardan daha önemlidir. (Yukarı git)

Kapı görevlileri

Ruhsatlı işletmelerde kamu güvenliği için yetkin ve profesyonel  kapı görevlilerinin bulundurulması gereklidir ve sadece Güvenlik  Endüstri Otoritesi’nin (SIA) (Security Industry Authoritry) sicil ve  ruhsat verdiği insanlar belde sınırları dahilinde kapı görevlisi olarak  çalışabilirler. SIA onayına sahip muteber bir şirketten personel ikmal  eden iş yerlerinin başvurularını daha iyi bir gözle  değerlendirmekteyiz. İşletmelerde ya da civarında herhangi bir suç  durumu oluştuğunda, kapı görevlileri düzeni sağlamaya yardımcı  olabilmekte ve gerekirse mahkemede şahitlik yapabilmektedirler. (Yukarı git)

  X
  X