Sorumlu İş Yeri Yöneticisi Sertifika Programı

‘Sorumlu İş Yeri Yöneticisi Sertifika Programı’ eğitimi alkol satışı yapılan süpermarket, restoran, birahane, gece klübü gibi mekanlarda çalışan tüm personele için hazırlanmıştır.

Alkol, yaş sınırlaması getirilen ürünlerden biridir. Ruhsatlandırma yasasına göre 18 yaşından küçüklere ve yaşı büyük olduğu halde sarhoş olmuş kişilere alkollü içki satmak yasaktır. Bunun nedeni sarhoşa ve çocuğa içki satmanın sağlık, güvenlik ve huzur bozma riskini artırmasıdır.

Yaş sınırlaması kategorileri

Hangi ürünün hangi yaş grubuna satılamayacağı yasada belirtilmiştir. Buna göre her alıcı, aldığı ürünü kullanma ehliyetine sahip olmalı, bu ürünü kendisine ve çevresindekilere zarar vermeden kullanabilecek ölçüde fiziksel ve zihinsel gelişlimini tamamlamış bulunmalıdır.

Satışlı sınırlanmış ürünlerin çocuklara satılmasındaki sakıncalar

Bu tür ürünlerin çocuklara satılması risklidir. Sağlık, güvenlik ve huzur sorunlarına neden olan bu riskler hem kişilere hem de bütün topluma zarar vermektedir.

Bu zararlardan başlıcaları şunlardır:

  1. Alıcıya verilen fiziksel zararlar
  2. Psikolojik veye zihinsel sağlık sorunları
  3. Moral açısından sorunlar ve uygunsuz davranışlar
  4. Fiziksel ve cinsel sorunlara neden olan saldırgan hareketler
  5. Çocukların başkalarına zarar vermesi

Bu eğitim sayesinde yaş sınırlaması olan ürünlerin satışı ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Personelinizin bu konudaki eğitimi işletmenizin itibarını korumakla kalmaz, İşletme Ruhsatınızı da koruma altına almış olursunuz.

İngiltere ve Galler’de süpermarketler, restoranlar, birahaneler (pubs),  gece klüpleri yaşı küçük müşterilere içki, benzin, bıçak ve DVD satmanın muhtemel sonuçlarına karşı uyarılmaktadır. Küçük yaşta  içkiye başlama ve bıçakla suç işleme, günümüzün önemli sorunları  arasındadır; bu yüzden yaş sınırlaması ürünlerin satışında görev alan personel için yeni bir eğitim çalışması tüm belediyelerce önemle tavsiye edilmektedir. Belediyelere alkol satma amaçlı yapılan ruhsat başvurularında bu eğitimlerin her altı ayda bir düzenli olarak yaptırılacağı özellikle Ticari Standartlar Kurumu ve polis tarafından istenmektedir.

Bazı ürünler çocukların sağlığı, güvenliği ve huzuru için risk oluşturuyor ve bu ürünlerin çocuklar tarafından kullanılması, başkalarının sağlık, güvenlik ve huzurunu, doğrudan veya dolaylı olarak tehdit ediyor. Bu riskler yüzünden bazı ürünlerin satılmasına, yasal olarak yaş sınırlaması getirilmiştir. Yaş sınırlaması getirilen 14 ürün bulunmaktadır.

Ticari Standartlar Kurumu, yaşla sınırlandırılmış ürünlerin satışı  konusunda işletmelere uyarı vermektedir. İşletme sahipleri, yasadışı  satışları önlemek için tedbir alacak ya da kendilerini ruhsatlarının kaybedilmesi riskine katlanacaklardır.

2003 Ruhsat Yasası ve 2005 Ciddi Suçlar ve Düzensizlikler Yasası, hem polislere hem de Ticari Standartlar görevlilerine, yasadışı  satışları önleme konusunda, geniş yetkiler getirilmiştir. 2005 yılının son ayında İngiltere polisi, 30.000 ruhsatlı işletmede test amaçlı deneme alımları yapmış ve bu işletmelerin %27’si yaşı küçük çocuklara alkollü içki satmıştır.

Bu nedenle İngiltere ve Galler’deki Ruhsatlandırma polisleri ve  belediyeler ‘’Çocuklara satışı yasaklı ürünler ve satışın engellenmesi’  kursunu önemle tavsiye etmektedirler.

Bir günlük bu kurs, Türkçe olarak bu hizmeti İngiltere’de ilk kez gerçekleştirmiş olan NARTS’dan alınabilir.

Türkçe eğitim ve sınavını başarı ile tamamlayan katılımcılar ortak çalışma yürüttüğümüz ‘Saint Peter’s College’ tarafından sertifika almaya hak kazanırlar.

Kursu hazırlayan NARTS’ın Başkanı Mahir Kılıç kursla ilgili olarak işletmelere: ’18 yaşından küçük çocuklara yasadışı satış yapanlara para cezası verilebileceği gibi haklarında dava açılabilir, itibarları sarsılabilir ve hatta işletmeleri kapatılabilir. Bir  işletme için personelin eğitilmesi çok önemlidir. Yasadışı satış yapmanın önemini kavrayan personel, daha dikkatli davranacak ve  böylece işletmenin geleceğini tehlikeye atmayacaktır. Biz bu eğitim programını; iş kolunda doğru uygulamalar yapılmasını  ve perakendecilerin suç işlemekten kaçınmasını özendirmek  amacıyla hazırladık. Ticari Standartlar Kurumu da bütün personelin  eğitim almasını, işini bilinçli yapmasını ve de işletmelerde yasadışı  satışların önlenmesini hedeflemektedir.’ diye seslendi.

Kimler Katılmalıdır?

Alkol, Tütün ve Tütün Mamülleri, çakmak, kibrit, DVD, bıçak vs. gibi satışında yaş sınırlaması olan herkesin bu eğitime katılması tavsiye edilmektedir. Alınacak katılımcı sertifikaları sayesinde ‘Premises Licence Holders’ yani İşletme Ruhsatı sahibi kimse yanında çalışan kasiyer ve diğer satış elemanlarının eğitimli olduklarını kanıtlayarak, çocuklara yapılabilecek hatalı satışlarda kendilerini savunma aracı olarak kullanabilirler.

    X
    X